wadulipe

wadulipe

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Tours, ฝรั่งเศส

26 ปี

Omenex

Faculté des Lettres et Sciences Humaines

IUT de Blois

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 4

การประกวดที่เข้าร่วม: 2

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 1

คำถามที่ตอบแล้ว: 1

  • เข้าร่วมแล้ว (1)
  • Royco

Webdesign, études, voyages, musique, arts, ukulélé.

สมาชิกตั้งแต่ 2014