vitals81

vitals81

กราฟิกดีไซน์ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

Kalinkovichi, เบลารุส

38 ปี

Mozyr state University

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

8,180

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 16

การประกวดที่เข้าร่วม: 66

 • การประกวดที่ชนะ (1)
 • เข้าร่วมแล้ว (15)
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • Kit Kat
 • Q8
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • NESCAFÉ
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Tide
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Pfizer
 • eYeka
 • Tuborg
 • Always
 • Danone Waters

I work as an engineer. I also do 3D design, graphic design and music.

สมาชิกตั้งแต่ 2016