vinaymawandia95

vinaymawandia95

ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานเขียนบท

Mumbai, อินเดีย

24 ปี

Mumbai University

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

52,410

ตำแหน่งในกระดานผู้นำ:

ขณะนี้กำลังแข่งขันการประกวด 2 โครงการ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 13

การประกวดที่เข้าร่วม: 33

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (7)
  • Cadbury
  • AXA
  • eYeka
  • AXA
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Betadine
  • Cadbury
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2017