skenji122

skenji122

งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Shinagawa, ญี่ปุ่น

33 ปี

Manufactruing Company

Emory University

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

36,580

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 3

การประกวดที่เข้าร่วม: 9

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Panasonic
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • SOMPO
  • Panasonic
  • ไม่แสดงแบรนด์

I have been in charge of product concept planning in the Japanese manufactrung corporation for seven years. Now I am studying MBA program in U.S.A.

สมาชิกตั้งแต่ 2017