shu_wu

shu_wu

อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานเขียนบท

南宁, จีน

38 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

30

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 13

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 50

การประกวดที่เข้าร่วม: 172

คำถามที่ตอบแล้ว: 1

 • การประกวดที่ชนะ (13)
 • เข้าร่วมแล้ว (48)
 • NESCAFÉ
 • Kit Kat
 • Sensodyne
 • Nada
 • Zest
 • Suzuki
 • Hyundai
 • Coca-Cola
 • Pepsi Twist
 • Ariel
 • Close Up
 • Danone
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Chaussée aux Moines
 • Berocca
 • Duracell
 • Oral-B
 • Ariel
 • NESCAFÉ
 • Wagner
 • NESCAFÉ
 • Kit Kat
 • Sensodyne
 • Easy Mac
 • Nada
 • Coca-Cola
 • Zest
 • Dutch Lady
 • Pringles
 • Suzuki
 • Kellogg's
 • Kinder Maxi
 • Schwarzkopf
 • Duracell
 • Movistar
 • Toshiba
 • Duracell
 • Hyundai
 • Pepsi Twist
 • Ariel
 • Canadian Club
 • Close Up
 • Schick Quattro
 • KIA
 • Close Up
 • Danone Waters
 • Minute Maid
 • Philips
 • LG Oled TV
 • Coca-Cola
 • Danone
 • Nokia
 • Nespresso
 • Danone
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • BMW
 • LUX
 • Lenovo
 • Hyundai
 • Actimel
 • Coca-Cola

几个热爱CG事业的老男孩走到一起,为共同的目标努力!

สมาชิกตั้งแต่ 2011