sanja_kulenovic_53

sanja_kulenovic_53

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Sarajevo, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 4

การประกวดที่เข้าร่วม: 19

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 1

คำถามที่ตอบแล้ว: 1

  • เข้าร่วมแล้ว (2)
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Panasonic
สมาชิกตั้งแต่ 2017