ruzureau

ruzureau

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Singapore, สิงคโปร์

32 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

25,940

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 6

การประกวดที่เข้าร่วม: 17

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Betadine
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Tide
  • Betadine
สมาชิกตั้งแต่ 2015