rezahadilesmana

rezahadilesmana

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Malang, อินโดนีเซีย

34 ปี

Freelance Illustrator

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

9,330

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 4

การประกวดที่เข้าร่วม: 131

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (4)
  • Magnum
  • Magnum
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Nestle
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2011