rezahadilesmana

rezahadilesmana

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Malang, อินโดนีเซีย

35 ปี

Freelance Illustrator

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

10,280

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 5

การประกวดที่เข้าร่วม: 145

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (5)
  • Cadbury
  • Magnum
  • Cadbury
  • Magnum
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Nestle
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2011