plahotnuk777

plahotnuk777

กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Михайловск, รัสเซีย

28 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 4

การประกวดที่เข้าร่วม: 13

  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Kit Kat
  • Kinder Bueno
  • Quaker
สมาชิกตั้งแต่ 2015