pitifubambam

pitifubambam

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

Valencia, สเปน

27 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

12,140

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 3

การประกวดที่เข้าร่วม: 13

คำถามที่ตอบแล้ว: 1

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Milani
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Milani
  • Pantene
  • ไม่แสดงแบรนด์

Art Direction at Cyland Studio, creative atelier/studio in Spain, Valencia.

สมาชิกตั้งแต่ 2015