nabilmendjeli

nabilmendjeli

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

Alger, แอลจีเรีย

43 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

2,030

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 7

การประกวดที่เข้าร่วม: 8

  • เข้าร่วมแล้ว (2)
  • Tipp-Ex
  • Duracell
สมาชิกตั้งแต่ 2014