marijaocokoljic

marijaocokoljic

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานเขียนบท

Belgrade, เซอร์เบีย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

211,410

ตำแหน่งในกระดานผู้นำ:

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 11

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 95

การประกวดที่เข้าร่วม: 187

 • การประกวดที่ชนะ (11)
 • เข้าร่วมแล้ว (56)
 • Voltaren
 • Ivory
 • Activia
 • Activia
 • Snapple
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Pladis
 • Duracell
 • Chudo
 • Danao
 • Shapes
 • Spontex
 • Milani
 • Nestle
 • AB InBev
 • Voltaren
 • McDonald's
 • eYeka
 • Ivory
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • SPECIAL.T
 • SPECIAL.T
 • Activia
 • Activia
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Activia
 • Snapple
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Snapple
 • NESCAFÉ
 • Knorr
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Nestle
 • 7 ELEVEN
 • Sensodyne
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • IDEAL
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Duracell
 • Kinder Surprise
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • Pladis
 • Kit Kat
 • Sunsilk
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Agusha
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Duracell
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Chudo
 • St Hubert Omega 3
 • Danao
 • Samsung
 • Samsung
 • Samsung
สมาชิกตั้งแต่ 2016