luzangelamoyacarvajal

luzangelamoyacarvajal

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท

BOGOTA, โคลอมเบีย

50 ปี

universidad central

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

280,620

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 7

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 128

การประกวดที่เข้าร่วม: 281

 • การประกวดที่ชนะ (7)
 • เข้าร่วมแล้ว (94)
 • P&G
 • Olay
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Clear
 • Vicks
 • Sunny Delight
 • Miralax
 • Berocca
 • Gillette
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Bajaj Almond Drops
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • P&G
 • Febreze
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Olay
 • Rich
 • Berocca
 • Yili
 • Yili
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Gillette
 • Tic Tac
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Coca-Cola
 • Dole
 • BRITA
 • Signature Kitchen Suite
 • Pantene
 • Each & Every
 • Bonafont
 • Coca-Cola
 • Ivory
 • Pantene
 • Olay
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Dole
 • Fol Epi
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Lay's
 • Duracell
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Febreze
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Demazin
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • BIC Soleil
 • Gerber
 • Braun
 • Braun
 • Blue Dragon
 • Joy
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Clear
 • Clear
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Sanofi
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • Thins
 • Kit Kat
 • Q8
 • Always
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Duracell
 • Canada Dry
 • eYeka
 • Safeguard
 • Duracell
 • Duracell
 • Karicare
 • Oral-B
 • Vicks
 • Danao
 • Samsung
 • Sunny Delight
 • Febreze
 • 4 Couleurs
 • Nestle
 • Gillette
 • Nutricia
 • Duracell
 • Pepsi Lipton International
 • Unilever
 • Unilever
 • Ma Pause Fruit
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Daddy
 • ไม่แสดงแบรนด์

Publicista con 20 años de experiencias en agencias de publicidad multinacionales, me gustan los retos, no le temo al duro trabajo, soy creativo e innovador. Ganador de premios FIAB, NOVA DE ORO Y CANNES. DIRECTOR Y VICEPRESIDENTE CREATIVO EN VARIAS AGENCIAS.

Publicist with 20 years of experience in multinational advertising agencies, I like the challenges, fear you not the hard work, I am creative and innovative. FIAB, NOVA gold and CANNES award-winning. CREATIVE VICE PRESIDENT AND DIRECTOR IN SEVERAL AGENCIES.

สมาชิกตั้งแต่ 2016