lugossyakos

lugossyakos

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท

Budapest, ฮังการี

KREA

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

64,230

ตำแหน่งในกระดานผู้นำ:

ขณะนี้กำลังแข่งขันการประกวด 3 โครงการ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 4

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 18

การประกวดที่เข้าร่วม: 23

 • การประกวดที่ชนะ (4)
 • เข้าร่วมแล้ว (13)
 • Voltaren
 • Dole
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Fanta
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Lipton Ice Tea
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Crest
 • Gillette
 • Voltaren
 • Dove
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Dole
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • BRITA
สมาชิกตั้งแต่ 2018