korekimi

korekimi

งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Singapore, สิงคโปร์

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

62,160

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 11

การประกวดที่เข้าร่วม: 29

 • การประกวดที่ชนะ (2)
 • เข้าร่วมแล้ว (9)
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Dugro
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Shapes
 • Buitoni
 • AXA
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Dugro
 • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2010