kikabreu

kikabreu

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

Braga, โปรตุเกส

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

61,820

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 19

การประกวดที่เข้าร่วม: 54

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 1

คำถามที่ตอบแล้ว: 1

 • การประกวดที่ชนะ (1)
 • เข้าร่วมแล้ว (14)
 • Lipton Ice Tea
 • Ben & Jerry's
 • Magnum
 • Rich
 • eYeka
 • Gillette
 • Coca-Cola
 • Dove
 • McDonald's
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Flonase
 • Lipton Ice Tea
 • McDonald's
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Coca-Cola
สมาชิกตั้งแต่ 2018