jeromendubusa

jeromendubusa

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Dar es salaam, แทนซาเนีย

28 ปี

KIBAHA SECONDARY SCHOOL

ST ANTHONYS SECONDARY SCHOOL

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

5,570

ตำแหน่งในกระดานผู้นำ:

ขณะนี้กำลังแข่งขันการประกวด 1 โครงการ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 2

การประกวดที่เข้าร่วม: 12

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 1

คำถามที่ตอบแล้ว: 3

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (2)
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2016