hello_44

hello_44

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Norwich, สหราชอาณาจักร

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

17,540

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 1

การประกวดที่เข้าร่วม: 4

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (1)
  • NESCAFÉ
  • NESCAFÉ

I am the Creative Director of Lambda Films; a video production and animation company in the UK.

My personal skills revolve around ideation, script-writing and design and directing high-quality video productions and animations.

สมาชิกตั้งแต่ 2017