gares

gares

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Puente la Reina, สเปน

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

2,560

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 6

การประกวดที่เข้าร่วม: 25

  • เข้าร่วมแล้ว (6)
  • eYeka
  • 7 ELEVEN
  • Nestle Confectionary
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2012