frozz

frozz

ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Geneva, สวิตเซอร์แลนด์

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

16,100

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 2

การประกวดที่เข้าร่วม: 8

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (2)
  • eYeka
  • Unilever
  • eYeka
  • Unilever
สมาชิกตั้งแต่ 2018