francine-h

francine-h

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

BOUST, ฝรั่งเศส

57 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 3

การประกวดที่เข้าร่วม: 18

  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Royco
  • Pond's
  • V
สมาชิกตั้งแต่ 2015