fabio_alienato

fabio_alienato

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Goiânia, บราซิล

46 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

40,220

ตำแหน่งในกระดานผู้นำ:

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 3

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 10

การประกวดที่เข้าร่วม: 42

 • การประกวดที่ชนะ (3)
 • เข้าร่วมแล้ว (7)
 • Sarson's
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Yili
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Sarson's
 • Bordeau Chesnel
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Cool Factory
 • Champomy
 • Yili

Lover of graphic arts since childhood, Professional of graphic design for over 20 years.
Design is my life!

สมาชิกตั้งแต่ 2012