enea_de_rode

enea_de_rode

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

haucourt moulaine, ฝรั่งเศส

33 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

28,410

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 8

การประกวดที่เข้าร่วม: 21

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 1

คำถามที่ตอบแล้ว: 1

 • การประกวดที่ชนะ (1)
 • เข้าร่วมแล้ว (8)
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Magnum
 • Berocca
 • eYeka
 • Coca-Cola
 • eYeka

Beauty Editor

สมาชิกตั้งแต่ 2018