denis_3

denis_3

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานเขียนบท

Minsk, เบลารุส

33 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

4,040

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 2

การประกวดที่เข้าร่วม: 4

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (2)
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Unilever
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Unilever
สมาชิกตั้งแต่ 2020