daphne1902

daphne1902

ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

Saint Cyr en Val, ฝรั่งเศส

35 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 46

การประกวดที่เข้าร่วม: 32

 • การประกวดที่ชนะ (1)
 • เข้าร่วมแล้ว (13)
 • McDonald's
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • SFR
 • SFR
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • SFR
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • McDonald's
 • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2010