dadddyk

dadddyk

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท

Bogota, โคลอมเบีย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

15,600

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 5

การประกวดที่เข้าร่วม: 10

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (5)
  • Ben & Jerry's
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Ben & Jerry's
  • Magnum
  • Rich

Caricaturist, creative, graphic designer, design and web programmer.
my personal projects:
www.memesclub.com
www.patitasclub.com
www.donqlo.com
www.minicuenticos.com
www.bloodycrazykids.com
www.zhetayakuarius.com

Mi web personal: www.dadddyk.com

สมาชิกตั้งแต่ 2019