dadddyk

dadddyk

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท

Bogota, โคลอมเบีย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

17,700

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 6

การประกวดที่เข้าร่วม: 20

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (6)
  • Ben & Jerry's
  • NIVEA
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Ben & Jerry's
  • Magnum
  • Rich

Caricaturist, creative, graphic designer, design and web programmer.
my personal projects:

Mi web personal: www.dadddyk.com
https://www.instagram.com/dadddyk.official/

สมาชิกตั้งแต่ 2019