borix

borix

วีดีโอ

S. Stefano Lodigiano (LO), อิตาลี

43 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 8

การประกวดที่เข้าร่วม: 29

 • การประกวดที่ชนะ (1)
 • เข้าร่วมแล้ว (8)
 • Cornetto
 • SKYN
 • Sonasol
 • Nido
 • Hyundai
 • Cornetto
 • Gillette
 • Actimel
 • ไม่แสดงแบรนด์

---

สมาชิกตั้งแต่ 2010