biswasarunabh

biswasarunabh

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

delhi, อินเดีย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

5,620

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 1

การประกวดที่เข้าร่วม: 17

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (1)
  • eYeka
  • eYeka
สมาชิกตั้งแต่ 2017