bartemka

bartemka

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Saint-Petersburg, รัสเซีย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

18,150

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 3

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 5

การประกวดที่เข้าร่วม: 15

  • การประกวดที่ชนะ (3)
  • เข้าร่วมแล้ว (4)
  • Sarson's
  • Febreze
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Bepanthen
  • Sarson's
  • Febreze
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2019