bamee_sirikorn

bamee_sirikorn

กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานเขียนบท

Bangkok, ไทย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

5,110

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 1

การประกวดที่เข้าร่วม: 15

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (1)
  • Kit Kat
  • Kit Kat
สมาชิกตั้งแต่ 2017