azure-07

azure-07

งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Харьков, ยูเครน

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 8

การประกวดที่เข้าร่วม: 47

  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Duracell
  • Kit Kat
  • Chudo
สมาชิกตั้งแต่ 2016