arkiattack

arkiattack

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Orizaba, เม็กซิโก

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

59,470

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ขณะนี้กำลังแข่งขันการประกวด 1 โครงการ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 19

การประกวดที่เข้าร่วม: 85

 • การประกวดที่ชนะ (1)
 • เข้าร่วมแล้ว (14)
 • Febreze
 • Milani
 • eYeka
 • Physicians Formula
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Febreze
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Magnum
 • BRAND's
 • Ice Break
 • Gillette
 • Coca-Cola
 • Airheads
 • Coca-Cola
 • ไม่แสดงแบรนด์

I am an architect passionate about graphic design and the multimedia world.

สมาชิกตั้งแต่ 2013