anfisign

anfisign

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Prague, สาธารณรัฐเช็ก

28 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

2,010

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 1

การประกวดที่เข้าร่วม: 1

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (1)
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์

Designer
Trainer
Startupper

สมาชิกตั้งแต่ 2018