Prodeoweb

Prodeoweb

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

เนเธอร์แลนด์

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

80

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 13

การประกวดที่เข้าร่วม: 70

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 6

คำถามที่ตอบแล้ว: 7

  • เข้าร่วมแล้ว (9)
  • Escada
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Lenor
  • Kellogg's
  • Pond's
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • eYeka
  • Ulker
สมาชิกตั้งแต่ 2012