NNK

NNK

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

PANTIN, ฝรั่งเศส

28 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

5,560

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 14

การประกวดที่เข้าร่วม: 52

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 4

คำถามที่ตอบแล้ว: 7

 • การประกวดที่ชนะ (2)
 • เข้าร่วมแล้ว (11)
 • Dove
 • Ensure
 • Dove
 • Braun
 • Dole
 • Ariel
 • P&G
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • Gerber
 • SK-II
 • Royco
 • Ensure

La beauté est partout pour l'oeil qui sait contempler.

สมาชิกตั้งแต่ 2015