IDIAZ888

IDIAZ888

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

Quezon City, ฟิลิปปินส์

42 ปี

Al-Jazeera Factory for Paints Co.

University of Santo Tomas

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

15,560

ตำแหน่งในกระดานผู้นำ:

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 3

การประกวดที่เข้าร่วม: 16

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 2

คำถามที่ตอบแล้ว: 2

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Gillette
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Flonase
  • Gillette
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2017