IDIAZ888

IDIAZ888

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ

Quezon City, ฟิลิปปินส์

43 ปี

Al-Jazeera Factory for Paints Co.

University of Santo Tomas

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

22,110

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 6

การประกวดที่เข้าร่วม: 21

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 2

คำถามที่ตอบแล้ว: 2

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (5)
  • Gillette
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Vicks
  • Betadine
  • Flonase
  • Gillette
  • ไม่แสดงแบรนด์
สมาชิกตั้งแต่ 2017