GC-Studio

GC-Studio

วีดีโอ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

San Benedetto del Tronto, อิตาลี

37 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 12

การประกวดที่เข้าร่วม: 44

 • การประกวดที่ชนะ (1)
 • เข้าร่วมแล้ว (12)
 • Coca-Cola
 • Dutch Lady
 • Crunch
 • Nido
 • Bref
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Coca-Cola
 • Cornetto
 • Danette
 • Coca-Cola
 • Tag Heuer
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Hyundai

Director, DOP

สมาชิกตั้งแต่ 2011