DimGrim

DimGrim

วีดีโอ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Athens, กรีซ

30 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

379,490

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ขณะนี้กำลังแข่งขันการประกวด 3 โครงการ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 4

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 214

การประกวดที่เข้าร่วม: 232

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 6

คำถามที่ตอบแล้ว: 4

 • การประกวดที่ชนะ (4)
 • เข้าร่วมแล้ว (111)
 • P&G
 • Coca-Cola
 • Jack Daniel's
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Gillette
 • Berocca
 • Oral-B
 • Nestle
 • Dove
 • IKEA
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Sunbites
 • Honda
 • eYeka
 • McDonald's
 • McDonald's
 • BRITA
 • Nestle
 • Coca-Cola
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Ivory
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • P&G
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • KFC
 • BeamSuntory
 • BIC
 • Coca-Cola
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Pond's
 • Nutella
 • Coca-Cola
 • Snapple
 • Pandora
 • Panasonic
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Snapple
 • BIC Lighters
 • Febreze
 • Firefly
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Knorr
 • Dove
 • Kotex
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Président
 • Cillit Bang
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Demazin
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Jack Daniel's
 • Gerber
 • 7 ELEVEN
 • 7 ELEVEN
 • Braun
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Tide
 • Blue Dragon
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Joy
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Nestle Confectionary
 • trinamiX
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Ooredo
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Florette
 • Nespresso
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Carlsberg
 • Clear
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Nestle Confectionary
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • Domestos
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Clear
 • SODIAAL INTERNATIONAL
 • Duracell
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Kinder Surprise
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Coca-Cola
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • Sanofi
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Kit Kat
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Q8
 • Agusha
 • ไม่แสดงแบรนด์

Live. Observe. Create.

Contact: dimitrisgrimanelis@gmail.com

สมาชิกตั้งแต่ 2016