ArthurB

ArthurB

กราฟิกดีไซน์

Le Bouscat, ฝรั่งเศส

29 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 1

การประกวดที่เข้าร่วม: 1

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (1)
  • McDonald's
  • McDonald's
สมาชิกตั้งแต่ 2010