Ansarikadir

Ansarikadir

งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Jakarta, อินโดนีเซีย

32 ปี

PT Yamaha Indonesia Motor Mfg

Yamaha Indonesia Motor Mfg

Sekolah tinngi media komunikasi Trisakti

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 5

การประกวดที่เข้าร่วม: 26

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 8

คำถามที่ตอบแล้ว: 5

  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Kit Kat
  • Clear
  • ไม่แสดงแบรนด์

The Next Creative Junkies

สมาชิกตั้งแต่ 2010