85thoughts

85thoughts

งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานเขียนบท

London, สหราชอาณาจักร

33 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

116,860

ตำแหน่งในกระดานผู้นำ:

ขณะนี้กำลังแข่งขันการประกวด 1 โครงการ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 3

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 32

การประกวดที่เข้าร่วม: 80

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 1

คำถามที่ตอบแล้ว: 2

 • การประกวดที่ชนะ (3)
 • เข้าร่วมแล้ว (28)
 • Dole
 • Sunsilk
 • CUB
 • Fanta
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Flonase
 • Unilever
 • Coca-Cola
 • Dole
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Skol
 • Fol Epi
 • Activia
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Tide
 • Joy
 • Sanofi
 • eYeka
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • NESCAFÉ
 • Always
 • Sunsilk
 • Apetina
 • Comfort
 • Duracell
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Samsung
 • CUB
 • Tampax
 • Cannes Lions
สมาชิกตั้งแต่ 2015