กลับไปยังการประกวดทั้งหมด

eÿeka Express: ไอเดียสร้างสรรค์แปลกใหม่มากมายภายใน 3 สัปดาห์


eÿeka Express คือโมเดลการประกวดระบบคราวด์ซอร์สซิงที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคอมมูนิตี้เพื่อการหาข้อมูลด้านตลาดของผู้บริโภค สำหรับทั้งลูกค้ารวมถึงเอเจนซีเพื่อใช้ในการวิจัยทางการตลาด และฝ่ายวางแผนของเอเจนซี ที่ต้องการทางออกแนวไอเดียสร้างสรรค์ที่ดำเนินการรวดเร็ว ในขนาดที่ต้องการ และอยู่ภายในงบการวิจัยราคามิตรภาพ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อของการวิจัยผ่านคอมมูนิตี้ อันได้แก่ แรงบันดาลสร้างสรรค์ที่สดใหม่ รวดเร็ว และคุ้มค่า ได้กว้างยิ่งขึ้น ขั้นตอนทั้งหมดจึงมีการจัดทำให้คล่องตัวและเรียบง่าย (การประกวดสั้นขึ้น ผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้ ยอดรวมรางวัลลดลง)

ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 3 สัปดาห์ โมเดลระบบคราวด์ซอร์สซิง eÿeka Express สามารถส่งแนวคิดริเริ่มสั้น ๆ มากมาย ที่พร้อมสำหรับการทบทวนภายใน การประชุมทีมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือแม้แต่การคัดกรองแนวคิดเชิงปริมาณเบื้องต้น ก่อนนำไปเก็บรายละเอียดและพัฒนาต่อไป

โมเดลเรียบง่ายขึ้นที่จับต้องได้มากขึ้นจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทั้งส่วนระดับมืออาชีพและมือสมัครเล่นในชุมชน eÿeka และช่วยให้ eÿeka สร้างโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาฝีมือตนเองเพื่อรองรับกับงานของแบรนด์ชั้นนำ ดังนั้น ทันทีที่คุณในโจทย์ท้าทาย หรือแนวคิดดี ๆ เข้ามาเลยและสมัครเข้าร่วมใน eyeka.com!

Fol Epi - French Finesse

2,500 € กราฟิกดีไซน์

Express
Fol Epi - French Finesse
390ผู้ท้าทาย
103ผู้เข้าร่วม
205ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
104ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Attracting Retailers’ attention in wholesale stores

3,750 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Attracting Retailers’ attention in wholesale stores
243ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
77ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
59ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Games of Chance for millennials

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Games of Chance for millennials
264ผู้ท้าทาย
39ผู้เข้าร่วม
53ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Sustainable toothpaste packaging

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
Sustainable toothpaste packaging
318ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
138ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

KFC Buzz Ideas

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KFC Buzz Ideas
325ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม
254ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
97ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Hair Conditioner Innovation

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Hair Conditioner Innovation
224ผู้ท้าทาย
37ผู้เข้าร่วม
56ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Rinse-off Hair Conditioners

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Rinse-off Hair Conditioners
312ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
95ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Invent a revolutionary haircare product

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Invent a revolutionary haircare product
226ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
96ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Snapple Tea & Lemonade Beverages Naming

4,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SnappleNaming Express
Snapple Tea & Lemonade Beverages Naming
365ผู้ท้าทาย
219ผู้เข้าร่วม
1263ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
625ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Kids Grow Smarter and Stronger

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Kids Grow Smarter and Stronger
284ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
161ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
83ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Snapple Juice Beverages Naming

4,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SnappleNaming Express
Snapple Juice Beverages Naming
396ผู้ท้าทาย
186ผู้เข้าร่วม
1254ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
451ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

BIC Lighters Superiority

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
BIC Lighters Superiority
561ผู้ท้าทาย
123ผู้เข้าร่วม
293ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
163ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Febreze Car Freshener

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Febreze Car Freshener
329ผู้ท้าทาย
108ผู้เข้าร่วม
292ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
152ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Vacuum the odors

3,800 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Vacuum the odors
362ผู้ท้าทาย
119ผู้เข้าร่วม
287ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
193ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Immigration is strength

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Immigration is strength
359ผู้ท้าทาย
121ผู้เข้าร่วม
236ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
141ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Kroger shopping experience

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Kroger shopping experience
284ผู้ท้าทาย
49ผู้เข้าร่วม
66ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Kotex - Wearless Sanitary Pad

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Kotex - Wearless Sanitary Pad
322ผู้ท้าทาย
98ผู้เข้าร่วม
212ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
124ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Brushing with a Conscience

3,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Brushing with a Conscience
287ผู้ท้าทาย
105ผู้เข้าร่วม
156ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
124ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

KitKat E-Commerce

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KitKat E-Commerce
404ผู้ท้าทาย
54ผู้เข้าร่วม
87ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
38ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nexxus Packaging Redesign

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
Nexxus Packaging Redesign
330ผู้ท้าทาย
87ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cillit Bang - Speed Up!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Cillit Bang - Speed Up!
317ผู้ท้าทาย
87ผู้เข้าร่วม
142ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
108ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestlé Cold Beverage

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Nestlé Cold Beverage
365ผู้ท้าทาย
84ผู้เข้าร่วม
134ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
116ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

BIC Shave Club

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
BIC Shave Club
410ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
183ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
107ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

โฟมล้างจาน JOY

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
โฟมล้างจาน JOY
385ผู้ท้าทาย
104ผู้เข้าร่วม
234ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
132ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The Future of Telecoms

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
The Future of Telecoms
344ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
78ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
46ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

CLEAR – Ice Cool Menthol

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
CLEAR – Ice Cool Menthol
277ผู้ท้าทาย
69ผู้เข้าร่วม
189ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

eYeka Portfolio for Thai!

500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - ภาพประกอบ

Express
eYeka Portfolio for Thai!
381ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
120ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
33ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Coca-Cola "Eyes Closed"

2,700 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Coca-Cola "Eyes Closed"
470ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
93ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
70ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Masafi - Deep earth water in a bottle

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Masafi - Deep earth water in a bottle
426ผู้ท้าทาย
107ผู้เข้าร่วม
204ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
96ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

แบรนด์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก eÿeka Express