ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดในอดีต

“Butterfinger Challenge 2020”

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
“Butterfinger Challenge 2020”
476ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Save Shower Water

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Save Shower Water
366ผู้ท้าทาย
92ผู้เข้าร่วม
157ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
104ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Ribena: Bold Refreshment

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Ribena: Bold Refreshment
397ผู้ท้าทาย
112ผู้เข้าร่วม
205ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
134ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gillette Superiority

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Gillette Superiority
421ผู้ท้าทาย
131ผู้เข้าร่วม
293ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
120ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nasal Health: Science storytelling

8,300 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Nasal Health: Science storytelling
785ผู้ท้าทาย
199ผู้เข้าร่วม
392ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
127ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Johnnie Walker Red Label Activation ideas

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Johnnie Walker Red Label Activation ideas
418ผู้ท้าทาย
90ผู้เข้าร่วม
151ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
99ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

LG: Sustainability

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
LG: Sustainability
309ผู้ท้าทาย
69ผู้เข้าร่วม
116ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

LG: Health and Hygiene

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
LG: Health and Hygiene
291ผู้ท้าทาย
66ผู้เข้าร่วม
114ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
82ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

LG: Wearable Air purifier

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
LG: Wearable Air purifier
438ผู้ท้าทาย
123ผู้เข้าร่วม
216ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
126ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Hellmann’s Solutions for Chefs

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Hellmann’s Solutions for Chefs
469ผู้ท้าทาย
52ผู้เข้าร่วม
99ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
64ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Alcoholic Beverages Innovation

1,600 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Alcoholic Beverages Innovation
309ผู้ท้าทาย
66ผู้เข้าร่วม
105ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
88ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

Future of Smartphone in 2025

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Future of Smartphone in 2025
612ผู้ท้าทาย
145ผู้เข้าร่วม
266ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
113ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว