ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดในอดีต

Maurice Lacroix - Never stop moving

CHF 15,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Maurice Lacroix - Never stop moving
825ผู้ท้าทาย
102ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

National Heritage Board

SGD2,000&iPads วีดีโอ - อนิเมชั่น

254ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
174ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gum Concept

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gum Concept
295ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
110ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
79ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cdiscount

4 000€ กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Cdiscount
581ผู้ท้าทาย
211ผู้เข้าร่วม
588ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
409ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Saving is cool

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Saving is cool
236ผู้ท้าทาย
31ผู้เข้าร่วม
59ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
35ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

SFR : EXPERIENCE INTERACTIVE & EDUCATIVE

3 500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

SFR : EXPERIENCE INTERACTIVE & EDUCATIVE
72ผู้ท้าทาย
46ผู้เข้าร่วม
80ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

AirAsia

30,000 $ วีดีโอ - อนิเมชั่น

AirAsia
210ผู้ท้าทาย
84ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Edutainment

3 500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Edutainment
83ผู้ท้าทาย
31ผู้เข้าร่วม
48ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

McDonald's Environnement

1500€ ภาพประกอบ

McDonald's Environnement
172ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
194ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
190ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

For Non Profit

4 000 € Concours Vidéo

For Non Profit
159ผู้ท้าทาย
69ผู้เข้าร่วม
82ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
72ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

CHANEL

$ 5,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

CHANEL
169ผู้ท้าทาย
50ผู้เข้าร่วม
88ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
69ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว