ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดในอดีต

Gum Concept 2

$4,000 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gum Concept 2
207ผู้ท้าทาย
33ผู้เข้าร่วม
60ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
47ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Smartphones Generation

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ

Smartphones Generation
560ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
197ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
129ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Beauty Secrets

2,000 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Beauty Secrets
171ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
120ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
52ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestor, votre assistant shopping

4 000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Nestor, votre assistant shopping
365ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
75ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Name a Drink

USD 2,500 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Name a Drink
218ผู้ท้าทาย
49ผู้เข้าร่วม
178ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
136ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cold Stone - How does ice cream bring happiness to your life?

S$ 10,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Cold Stone - How does ice cream bring happiness to your life?
477ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
109ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
82ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Microsoft

$15,000 USD วีดีโอ - อนิเมชั่น

Microsoft
889ผู้ท้าทาย
26ผู้เข้าร่วม
76ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
17ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Maurice Lacroix - Never stop moving

CHF 15,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Maurice Lacroix - Never stop moving
825ผู้ท้าทาย
102ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

National Heritage Board

SGD2,000&iPads วีดีโอ - อนิเมชั่น

254ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
174ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gum Concept

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gum Concept
295ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
110ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
79ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cdiscount

4 000€ กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Cdiscount
581ผู้ท้าทาย
211ผู้เข้าร่วม
588ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
409ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Saving is cool

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Saving is cool
236ผู้ท้าทาย
31ผู้เข้าร่วม
59ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
35ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว