ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดในอดีต

Uncle Tobys Innovative Oaty Breakfast

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Uncle Tobys Innovative Oaty Breakfast
278ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
131ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
121ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Help Android communicate how cool it is to students!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Help Android communicate how cool it is to students!
321ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
116ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
68ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New packaging needed for vitamin and mineral supplements!

3,150 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
New packaging needed for vitamin and mineral supplements!
316ผู้ท้าทาย
91ผู้เข้าร่วม
152ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
130ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Ice Cream Sharing Tub Innovation

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Ice Cream Sharing Tub Innovation
424ผู้ท้าทาย
121ผู้เข้าร่วม
263ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
187ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Fearlessness in women: acknowledging and celebrating

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Fearlessness in women: acknowledging and celebrating
414ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
179ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
85ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Coca-Cola: new refillable bottles solution

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Coca-Cola: new refillable bottles solution
458ผู้ท้าทาย
107ผู้เข้าร่วม
173ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Aussie Haircare Campaign

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

มอบ
Aussie Haircare Campaign
357ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
205ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
105ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Powdered Milk Sustainable Scooper

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Powdered Milk Sustainable Scooper
540ผู้ท้าทาย
130ผู้เข้าร่วม
227ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
69ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

FairPrice: Re-enchant in-store shopping to make it a delightful experience.

2,750 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
FairPrice: Re-enchant in-store shopping to make it a delightful experience.
320ผู้ท้าทาย
68ผู้เข้าร่วม
157ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
92ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Chef Innovation - Time-Pressured & Traditionalist Cooks

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Chef Innovation - Time-Pressured & Traditionalist Cooks
298ผู้ท้าทาย
51ผู้เข้าร่วม
76ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Chef Innovation - Explorer Cooks

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ

Express
Chef Innovation - Explorer Cooks
248ผู้ท้าทาย
43ผู้เข้าร่วม
65ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
42ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Future proof hydration solutions and services

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Future proof hydration solutions and services
382ผู้ท้าทาย
74ผู้เข้าร่วม
192ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว