ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Pampers hidden technology

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Pampers hidden technology
Upload

Your challenge is to communicate the hidden technology used in Pampers diapers in a way that is clear and easy for parents to understand and also explains the benefit to the environment.

Create the next best product to aid sleep

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Create the next best product to aid sleep
Upload

Invent a distinctive, striking yet easy to use and affordable sleep aid product!


การประกวดในอดีต

Old Mutual’s New SME Offering

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Old Mutual’s New SME Offering
381ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม

Nissan Thoughtful Car Experience

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Nissan Thoughtful Car Experience
296ผู้ท้าทาย
70ผู้เข้าร่วม

Find a name for a brand-new product

2,500 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Find a name for a brand-new product
360ผู้ท้าทาย
230ผู้เข้าร่วม

Nissan ‘Phygital’ car experience

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Nissan ‘Phygital’ car experience
341ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
93ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
62ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Reinvent the way we clean our hair

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Reinvent the way we clean our hair
173ผู้ท้าทาย
63ผู้เข้าร่วม
107ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
89ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Pet Parents need your help!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Pet Parents need your help!
128ผู้ท้าทาย
37ผู้เข้าร่วม

Playful & Indulgent Cookie Creations

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Playful & Indulgent Cookie Creations
264ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม

Perfect Fit Cat Health Product Innovation

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Perfect Fit Cat Health Product Innovation
252ผู้ท้าทาย
30ผู้เข้าร่วม
63ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
45ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Safeguard Hand Wash

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Safeguard Hand Wash
193ผู้ท้าทาย
67ผู้เข้าร่วม
166ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
118ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Mars Wrigley Plant Power Snacking

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Mars Wrigley Plant Power Snacking
335ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
132ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
44ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cold coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Cold coffee accessories
239ผู้ท้าทาย
68ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
70ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Whole beans coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Whole beans coffee accessories
236ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
46ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว