ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Allergy Nasal Spray Naming

2,400 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
Allergy Nasal Spray Naming
Upload

Create an intuitive, bold and differentiating name for the most advanced nasal allergy relief OTC solution to be launched soon.


การประกวดในอดีต

McCafé Brewed Coffee Naming

2,450 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
McCafé Brewed Coffee Naming
339ผู้ท้าทาย
186ผู้เข้าร่วม
414ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
324ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Snapple Tea & Lemonade Beverages Naming

4,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SnappleNaming Express
Snapple Tea & Lemonade Beverages Naming
365ผู้ท้าทาย
219ผู้เข้าร่วม
1263ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
625ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Snapple Juice Beverages Naming

4,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SnappleNaming Express
Snapple Juice Beverages Naming
396ผู้ท้าทาย
186ผู้เข้าร่วม
1254ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
451ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Name for Alcohol-free drink

2,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
Name for Alcohol-free drink
491ผู้ท้าทาย
183ผู้เข้าร่วม
272ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
261ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Naandi

USD 1,500 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Naandi
122ผู้ท้าทาย
40ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Name a Drink

USD 2,500 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Name a Drink
218ผู้ท้าทาย
49ผู้เข้าร่วม
178ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
136ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว