ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ


การประกวดในอดีต

Digital vending machine

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Digital vending machine
431ผู้ท้าทาย
60ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

CLEAR MEN – Shampoo Label Design

3,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

CLEAR MEN – Shampoo Label Design
561ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
189ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
100ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว