ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Fearlessness in women: acknowledging and celebrating

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Fearlessness in women: acknowledging and celebrating
Upload

Wow us with a powerful poster with a headline that will have potential to be developed in a new and inspiring marketing campaign that focuses on celebrating and acknowledging fearlessness in women.


การประกวดในอดีต

Aussie Haircare Campaign

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Aussie Haircare Campaign
357ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม

Future proof hydration solutions and services

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Future proof hydration solutions and services
382ผู้ท้าทาย
74ผู้เข้าร่วม
192ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Redynamize water(based) beverages

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Redynamize water(based) beverages
364ผู้ท้าทาย
75ผู้เข้าร่วม
149ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Sexual protection: Women Taking back the control

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Sexual protection: Women Taking back the control
272ผู้ท้าทาย
69ผู้เข้าร่วม
119ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
62ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Tefal Light Cast Casserole

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Tefal Light Cast Casserole
462ผู้ท้าทาย
106ผู้เข้าร่วม
237ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
71ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Reignite Shaving

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Reignite Shaving
313ผู้ท้าทาย
71ผู้เข้าร่วม
169ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Good reasons to Shave!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Good reasons to Shave!
342ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
207ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
66ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nudge men to change their blades more often

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Nudge men to change their blades more often
323ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
240ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
85ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

“Butterfinger Challenge 2020”

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
“Butterfinger Challenge 2020”
476ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gillette Superiority

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Gillette Superiority
421ผู้ท้าทาย
131ผู้เข้าร่วม
293ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
120ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nasal Health: Science storytelling

8,300 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Nasal Health: Science storytelling
785ผู้ท้าทาย
199ผู้เข้าร่วม
392ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
127ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

LG: Sustainability

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
LG: Sustainability
309ผู้ท้าทาย
69ผู้เข้าร่วม
116ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว